Powtarzanie recept

Potrzebujesz powtórnej recepty?

Najszybszym i najłatwiejszym sposobem uzyskania powtórnej recepty jest skorzystanie z konta NHS w aplikacji NHS lub na stronie internetowej NHS.

Możesz wyznaczyć aptekę, do której Twój lekarz rodzinny będzie wysyłał Twoje recepty. Wyznaczona apteka może być w stanie dostarczyć ci leki lub poinformować cię, kiedy będą gotowe do odbioru.

Kliknij poniższy link, aby poprosić o powtórną receptę za pośrednictwem strony internetowej NHS.