Usługi niezwiązane z opieką zdrowotną

Oprócz usług NHS, nasza praktyka oferuje również usługi, które nie są dostępne w ramach NHS.